Midlertidig sykehus

MITÄ KAIKKEA ON MODUULIRAKENTAMINEN?

Expandia

Moduulirakentaminen on noussut merkittäväksi trendiksi rakennusteollisuudessa. Mutta toisin kuin ilmöt, jotka tulevat ja menevät, moduulirakentamisen edut ovat niin merkittävät, että se on jo nyt muuttanut rakennusalaa ja tapaa, jolla käytämme tiloja. Expandia hyödyntää moduulirakentamista tarjotakseen asiakkailleen laadukkaita, joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja tilapäisten tilojen tarpeisiin.  

Moduulirakentaminen on rakennustapa, jossa tilaelementit rakennetaan tehtaalla valmiiksi moduuleiksi. Moduulit kuljetetaan kohteeseen ja asennetaan paikan päällä halutunlaisiksi kokonaisuuksiksi.

Moduulirakentaminen eroaa elementtirakentamisesta muun muassa siinä, että moduulit muodostavat kokonaisia valmiita tiloja elementtien koostuessa yksittäisistä tehtaalla valmistetuista rakennusosista, kuten seinä-, lattia- tai kattoelementeistä, jotka asennetaan toisiinsa paikan päällä.

Moduulirakentaminen on kasvattanut viime aikoina suosiotaan, mutta mistään uudesta asiasta ei kuitenkaan ole kysymys. Viitteitä moduuliperusteisesta rakennustavasta löytyy jo 1100 –luvun Kiinasta. Suomessa moduuliajattelu yleistyi 1940-luvulla ja Expandia on hyödyntänyt sitä 1980-luvulta lähtien.

Moduulirakentamisen etuina verrattuna perinteiseen rakennustapaan ovat rakentamisen laatu, nopeus, kustannustehokkuus sekä tilojen muunneltavuus.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Vanha sanonta, jossa korostetaan suunnittelun merkitystä, toimii erityisen hyvin  moduulirakentamisessa.

– Ja siinä Expandia on omaa luokkaansa, kertoo Expandia Moduulit OY:n toimitusjohtaja Janne Suntio.

Kun yksittäinen moduuli on viimeisen päälle suunniteltu, saadaan niitä yhteen liittämällä räätälöityä tilat mitä moninaisimpiin tarpeisiin.

– Moduulirakennus on helposti asennettavissa, sitä on helppo huoltaa, ja kun väliaikaisen tilan tarve päättyy, moduulijärjestelmä puretaan ja moduulit valmistellaan vastaamaan taas seuraavaa käyttötarkoitusta, Suntio jatkaa.

Ja vaikka väliaikaisten tilojen tarve on usein kertaluontoinen, Expandian valmismoduulit on suunniteltu ja rakennettu Suntion mukaan kaikkea muuta kuin kertakäyttöisiksi.

– Moduulimme käyvät elinkaarensa aikana läpi keskimäärin kolmesta viiteen käyttökierrosta, mikä on vahva osoitus siitä, ne kestävät niin pohjoisen ankarat sääolosuhteet kuin kovan kulutuksenkin, mikä taas ei onnistuisi, ellei niin suunnittelu, käytetyt materiaalit kuin rakentaminenkin olisi laadukasta, Suntio jatkaa.

Laadukkuus saa hyvät lähtökohdat siitä, että moduulit rakennetaan valmiiksi asti sisätiloissa ja ne kuljetetaan suojattuina rakennuspaikalle. Näin ollen ne eivät altistu missään vaiheessa vääränlaiselle kosteudelle.

– Tehtaalla valmistetut moduulit ovat myös tiukan laadunvalvonnan alasia, jolloin rakentamisaikaisten virheiden mahdollisuus minimoituu, Suntio kiteyttää.

Moduulirakentaminen on nopeaa ja kustannustehokasta

Yksi moduulirakentamisen ehdottomista valteista on rakentamisen nopeus. Tehtaalla valmistettujen moduuleiden hyödyntäminen lyhentäää työmaiden läpimenoaikaa huomattavasti.

– Moduuleiden räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaan tehdään samanaikaisesti rakennuspaikan valmistelun kanssa, mikä säätää aikaa melkoisesti. Parhaimmillaan Expandia Moduulit Oy:n uusi rakennus on käyttövalmis jopa muutamassa viikossa, kunhan rakennuslupa- ja muut viranomaismenettelyt antavat siihen mahdollisuuden, toteaa Suntio.

Nopea prosessi luo asiakastyytyväisyyttä, aiheuttaa vähemmän rakentamisen aikaista häiriötä naapurustossa ja saa aikaan merkittäviä säästöjä rakennusprojektin kokonaiskustannuksia.

Säästöä syntyy etenkin työvoima-, mutta myös materiaalipuolella.
– Moduulirakentamisessa materiaaleja käytetään tarkasti ja optimoidusti, mikä vähentää materiaalihukkaa ja siten myös materiaalikustannuksia, Suntio toteaa.

Moduulirakentaminen mahdollistaa myös rakennuksen skaalautuvuuden, jolloin rakennusta voidaan laajentaa tai pienentää tarpeen mukaan. Tämä vähentää Suntion mukaan tarvetta rakentaa liian suuria tiloja etukäteen.

– Mikäli tarvetta myöhemmälle laajentamiselle tulee, lisätilat saadaan integroitua joustavasti olemassa olevaan rakennukseen.

Vastaus tämän päivän rakentamisen haasteisiin

Ei siis ihme, että moduulirakentaminen on kasvattanut suosiotaan perinteiseen rakentamiseen verrattuna.

– Moduulijärjestelmät tarjoavat vastauksia tämän hetken rakentamisen haasteisiin, joita ovat etenkin rakennuskustannusten yleinen nousupaine, kestävä rakentaminen sekä elinkaariajattelu, Suntio luettelee.

Paitsi, että moduulirakentaminen on itsessään kustannustehokasta, moduuleista rakennettu väistötila saattaa olla mainio keino siirtää kallista rakennusprojektia eteenpäin parempiin aikoihin.

– Etenkin, kun tilat ovat niin kestävät ja laadukkaat, ettei niistä ole kiire pois. Moduulirakentamisen edut yhdistettynä vastuulliseen elinkaariajatteluun ja sen toteuttamiseen käytännössä ovat luoneet vahvan pohjan moduulirakentamisen roolin vakiintumiseen niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin rakentamistapana, Suntio kiteyttää.

Päiväkodista sairaalarakennukseen – esimerkkejä moduulirakentamisesta

Expandia on ruotsalainen, kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu moduulirakentaja. Olemme moduulirakentamisen alan suurin toimija, ja yli 18 000 moduulin kapasiteettimme takaa, että voimme auttaa myös akuutissa tilanteessa.

Muun muassa tällaisia projekteja ja tilaelementtikokonaisuuksia olemme toteuttaneet:

Tilapäinen päiväkoti Rovaniemellä

Katso videolta, miten toteutimme päiväkodin väistötilat Rovaniemellä – ja miten viihtyisät tiloista tuli. Ylikylän päiväkodissa on neljä ryhmää, ja siirtokelpoinen väliaikaispäiväkoti pystytettiin Ruijanpuiston hiekkakentälle.

Kolmikerroksinen koulu Tukholmaan

Expandian ensimmäinen kolmikerroksinen tilapäiskoulu rakennettiin vuonna 2017 Gullmarsplanille Tukholmaan. Koulussa on muun muassa 14 luokkahuonetta sekä keittiö- ja ruokailutilat. Luokkahuoneisiin kuuluu kaksi laboratorioluokkaa, musiikkiluokka sekä täysin varustellut tekstiili- ja puukäsityöluokat. Monipuolinen ja täysin "oikeaa" koulua vastaava kokonaisuus toteutettiin S3000-moduuleilla, joita tarvittiin 81 kappaletta.

Årstaskolen skolegård expandia moduler

Toimistotilaa Landskronassa

Landskrona Energi tarvitsi lisää projekti- ja kokoustilaa. Lisää tilaa saatiin 33:n Expandia K2000 -toimistomoduulin avulla. Uudessa toimistorakennuksessa on lähes 1000 neliötä.

Spiserom i midlertidig K2000 modul

Hoivakoti Växjössä

Växjön kunta toteutti vanhusten hoitokodin tilapäisesti ja kustannustehokkaasti moduulirakennuksilla. Expandia toimitti 96 B2000-moduulin ja 34 asunnon kaksikerroksisen kokonaisuuden. Tiloissa oli myös yhteistilat ja erilliset tilat hoitohenkilökunnalle.

Samaan aikaan alkoivat uuden hoivakodin rakennustyöt samalle tontille.  Moduulien vuokrasopimus tehtiin ensin viidelle vuodelle, ja sopimusta jatkettiin myöhemmin vielä kolmella vuodella, kunnes pysyvä ratkaisu tilatarpeeseen saatiin valmiiksi ja asukkaat muuttivat uusiin tiloihin.

Boligmoduler

Moduulisairaala Göteborgissa

Östran sairaala vuokrasi Expandialta kaksi tilapäistä rakennusta. Moduulitiloissa on esimerkiksi kirurgisen osaston vastaanotto sekä leikkausosasto. Sairaalarakennuksilla on kovat laatuvaatimukset – tilojen on oltava steriilejä ja helppokulkuisia ja niissä tulee olla hyvät hälytys- ja kutsujärjestelmät. Expandia toteutti Östran sairaalan kokonaisuuden K2000-moduuleilla ja toimitti sen täysin varusteltuna. Rakennusten ulkopuoli pinnoitettiin harmaalla komposiitilla, jotta se sopii alueen muuhun arkkitehtuuriin.

Sykehuspaviljong med lyse fasadeplater

Tutustu moduuleihin

Lisätietoa moduuleistamme ja moduulirakentamisen ratkaisuista saat nettisivuiltamme.

Lisää tietoa saat tietenkin myös ottamalla meihin yhteyttä!

Siirry yhteystietoihin. https://expandia.fi/yhteys/#yhteyshenkilomme