Hyviä uutisia rakennusalalta – väliaikaistiloja rakentava Expandia Moduulit Oy moninkertaisti toimitustensa määrän kriisien aikana

Expandia

Rakennusteollisuus sakkaa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa, mutta alalta löytyy myös yrityksiä, jotka jatkavat kasvamistaan. Moduulirakentamiseen erikoistunut väistötiloja toimittava Expandia Moduulit Oy moninkertaisti toimitustensa määrän kriisien aikana, ja myös vuosi 2024 näyttää hyvältä.

Rakentamisen synkeät ajat vain jatkuvat. Koronaepidemia, Venäjän hyökkäyssodan seurannaisvaikutukset, kustannusten karkaaminen ja korkeat korot ovat johtaneet projektien pysähtymisiin, uusien hankkeiden jäädyttämiseen ja monen alalla toimivan yrityksen kamppailuun olemassaolostaan.

Samaan aikaan väliaikaisia tiloja vuokraava Expandia Moduulit Oy on jatkanut kasvamistaan. Tilausmäärien kasvu heijastuu liikevaihtoon viiveellä vasta ensi vuonna, mutta nousua näyttää tapahtuvan myös silloin.

– Väliaikaisille tiloille on tarvetta aina, suhdanteista riippumatta, kertoo Expandia Moduulit Oy:n toimitusjohtaja Janne Suntio.

Väistötilojen tarve saattaa tulla yllättäen muun muassa sisäilmaongelmien tai tulipalovaurioiden muodossa tai hiljalleen, kun toimitilat ovat tulleet elinkaarensa päähän. Lisätilaa tarvitaan, jos toiminta kasvaa ja henkilöstömäärä lisääntyy, eivätkä entiset tilat jousta vastaamaan tarpeita.

Se, miksi tilapäisrakentamisella on kysyntää nyt, kun alalla muutoin menee heikosti, johtunee Suntion mukaan siitä, että väliaikaiset tilat antavat asiakkaalle lisäaikaa valmistautua seuraavaan siirtoon ja ennen kaikkea siirtää kalliita hankkeita eteenpäin, odottamaan parempia aikoja.

– Jos tilat ovat lisäksi toimivat, viihtyisät ja laadukkaat, ei niistä ole kiire pois, etenkään, kun vuokra-aika on tehty huolto- ja ylläpitosopimuksineen asiakkaalle mahdollisimman huolettomaksi, Suntio jatkaa.

Moduulirakentaminen yleistyy

Expandia Moduulit Oy on toiminut Suomessa viiden vuoden ajan. Sen emoyhtiö on ruotsalainen vuonna 1987 perustettu perheyritys Expandia Moduler AB, joka on alallaan suurin toimija Ruotsissa. Yrityksellä on tytäryhtiöt Suomen lisäksi Norjassa ja Tanskassa.

Expandia toimittaa väistötiloja pääasiassa toimisto-, koulu- sekä päiväkotikäyttöön, kuin myös sairaaloiden, terveydenhuollon ja hoivapalvelujen tarpeisiin. Moduulit mukautuvat tarvittaessa myös majoitukseen sekä vapaa-ajan asunnoiksi.

Moduulirakentamisessa tilat kootaan valmiista tilaelementeistä, jotka räätälöidään vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Rakentamistapa on yleinen maailmalla ja se on alkanut saada enemmän jalansijaa myös Suomessa.

Yksi syy Expandian kasvuun lieneekin Suntion mukaan moduuliratkaisujen joustavuus.

– Moduulit ovat muokattavissa moneen eri käyttötarkoitukseen. Tiloja yhdistelemällä saadaan aikaan halutun kokoisia rakennuksia tarvittaessa useampaan kerrokseen.

Erityisen suuri apu moduuliratkaisuista on Suntion mukaan suurten taajamien ulkopuolella toiminnassa, jonka tiedetään olevan tilapäistä, eikä toimisto-, päiväkoti-, koulu- tai asumiskäyttöön soveltuvia vuokrattavia tiloja ole lähistöllä valmiina, Suntio jatkaa.

Expandian mainetta on kasvattanut myös toimitusten nopeus. Mikäli tilaajalle yleensä kuuluvat perustus-, sähkö, vesi- ja viemäröintityöt on tehty ajallaan, ovat väliaikaiset tilat valmiina käyttöön nopeimmillaan kuukaudessa.

Kiinnostusta Expandiaa kohtaan on lisännyt myös projektikaaren ekologisuus. Suunnittelun, rakentamisen sekä materiaalien korkea laatu mahdollistaa moduulien kierrättämisen. Kun tilaajan tarve päättyy, moduulit toimitetaan uudelleenräätälöitynä seuraavaan kohteeseen.

– Kiertotalous on kustannustehokasta paitsi meille, myös asiakkaalle, joka saa nauttia korkeasta laadusta edullisesti. Se on yhtälö, jota moni kaipaa, mutta joka on muilla tavoin vaikea toteuttaa, Suntio kiteyttää.
Expandia Moduulit Oy

Expandia Moduulit Oy on vuonna 2018 perustettu osakeyhtiö, joka toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä väliaikaistilaratkaisuja niin yritysten kuin yhteisöjenkin tarpeisiin. Yrityksen toimitusjohtaja on Janne Suntio.

Expandia Moduulit Oy:n emoyhtiö on ruotsalainen vuonna 1987 perustettu perheyritys Expandia Moduler AB, joka on alallaan suurin toimija Ruotsissa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 1,3 miljardia Ruotsin kruunua ( noin 110 m€) ja sen palveluksessa on yhteensä 95 työntekijää Ruotsin lisäksi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa.