paviljonkikoulu

Expandian moduulikoulut väistötilaratkaisuna

Expandia

Tarve siirtää toiminta väistötiloihin saattaa ilmetä akuutisti esimerkiksi rakennusprojektin myöhästyessä, tai rakennuksen äkillisen kunnostustarpeen ilmetessä. Väistötiloihin joudutaan siirtymään milloin mistäkin syystä, mutta kokemuksemme mukaan tapauksia leimaa usein kiireellisyys. Omaamme vuosien kokemuksen alalta ja osaamme luoda tilaratkaisuja erilaisiin tarpeisiin, aikaa hukkaamatta.

Uutisointi suomalaisista homekouluista puhuu omaa karua kieltään. Arvioiden mukaan maassamme on yli tuhat homekoulua. Syitä ongelmiin on monenlaisia, liian tiiviistä rakennustekniikasta huollon ja korjauksien laiminlyöntiin ja kaikkea näiden väliltä.

Homeongelmat ilmenevät lähinnä kylmissä ilmastoissa. Home- ja sisäilmaongelmat eivät ole ainoastaan vanhojen rakennusten piinana, vaan samojen ongelmien kanssa saatetaan painia myös uudemmissa rakennuksissa.

Yle teki kyselyn vuonna 2018, jonka mukaan 48 000 suomalaista lasta, eli noin 9 % kunnallisten ala- ja yläkoulujen oppilaista opiskeli osittain tai kokonaan väistötiloissa.

Yle toisti kyselyn vuonna 2020 ja väistötiloissa opiskelevien määrä oli kasvanut aikaisemmasta. Koululaisia opiskeli kyselyn mukaan väistötiloissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Koulujen homevapaa ympäristö on oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin, sekä viihtyvyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Expandia tarjoaa järkeviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, kun koulurakennus joudutaan sulkemaan korjaustoimenpiteiden ajaksi. Tarjoamme markkinoiden moderneinta teknologiaa moduulirakentamisen muodossa.

Moduulikoulu, paviljonkikoulu vai siirrettävä koulu?

väistötilakoulu

Expandia toimittaa opetussuunnitelman mukaisia oppimisympäristöjä kunnille ja kaupungeille. Toimintamme ei rajoitu vain moduulien ja paviljonkien toimittamiseen, vaan tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Me huolehdimme, että lupa-asiat ovat kunnossa ja luonnollisesti järjestämme myös tilojen huollon ja ylläpidon.

Expandian moduulikoulut ovat kaukana aikaisempien vuosien parakkikouluista. Moduulimme ovat avaria ja valoisia, äänieristettyjä, ja ne on suunniteltu yhtä toimiviksi kuin kiinteä koulurakennus. Luokkahuoneissa on kattava AV-varustus sekä valko- ja ilmoitustaulu.

Expandian moduulitilat ovat ekologinen ratkaisu koulujen tilatarpeille

Väistötilan tehtävänä on toimia vaihtoehtoisena tilana, tai täydentää jo olemassa olevia tiloja. Expandian suunnittelemat ja rakentamat siirtokelpoiset koulut taipuvat moneen. Koulujen kokoa on mahdollista supistaa, tai kasvattaa oppilasmäärän mukaan. Moduuleista voidaan rakentaa myös lisäkerroksia turvallisesti, mikä on ahtaamman tontin pelastus. Kun väistötilaa ei enää tarvita, Expandia purkaa rakennukset ja siirtää moduulit pois uusiokäyttöä varten.

Lisätietoa Expandian koulutoteutuksista ja koulumoduuleista: https://expandia.fi/koulut/

Lisää tietoa saat tietenkin myös ottamalla meihin yhteyttä!

Siirry yhteystietoihin. https://expandia.fi/yhteys/#yhteyshenkilomme