UTRUSTNINGSLISTA K10 Copy

, ,
careofhaus

Invändigt:

  • Glaspartier i korridorväggar
  • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
  • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
  • Stegljudsdämpande matta i korridor
  • Ventilation FXT och komfortkyla

Utvändigt:

  • Trappa i aluminium med dubbla handledare
  • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
  • Entrébelysning

Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet


NU ERÖVRAR VI FINLAND!

I några år har vi med intresse bevakat den finska marknaden. En expansion handlar mycket ...

Lue lisää

Expandia - 30 år i dag!

Den 15 mars 1989 blev Expandia Moduler AB registrerat hos Bolagsverket och vi började hyra ...

Lue lisää