TEKNISK BESKRIVNING S2000 Copy

, ,
careofhaus

Teknisk beskrivning S2000

MODULMÅTT
Modulyttermått BxLxH: 3,0 x 9,6 x 3,3 m
Invändig takhöjd: 2,7 m

BOTTENBJÄLKLAG
Linoleummatta i skolsal, grupprum m fl. Plastmatta i kapprum och toaletter. Golvspånskiva, tvärgående bjälkar, mineralull, spånskiva

TAKBJÄLKLAG
Armerad PVC-takduk, helklistrad. Plywood, luftspalt, 20-70 mm, Vindskydd, tvärgående bjälkar.

FÖNSTERYTTERVÄGG
"Lionboard" med träpanelprägling. Glespanel, träfiberskiva. Stående regel, mineralull Plastfolie, gipsskiva

INNERVÄGG MOT KAPP- O GRUPPRUM (bärande)
Gipsskiva, stående regelstomme. Mineralull, gipsskiva

FASTA INNERVÄGGAR
Gipsskiva, stående regelstomme. Mineralull, gipsskiva.

SYSTEMINNERVÄGGAR
Färdigbehandlad gipsskiva med målad glasfiberväv. Stående regel-stomme, mineralull. Färdigbehandlad gipsskiva med målad glasfiberväv.

DÖRRAR & FÖNSTER
Ytterdörr av aluminium med 2-glas energiruta. Fönster fasta el öppnings-bara inåtgående med drejkippbeslag.
Skola: Innerdörrar mellan skolsal och kapprum, skolsal och grupprum samt mellan klassrum.
Förskola: Innerdörrar mellan allrum och kapprum, allrum och lekrum samt mellan avdelningar.

TAKAVVATTNING
Takavvattning med hängränna samt stuprör på fasadsidor.

YTSKIKT INVÄNDIGT
Väggytor med vitmålad glasfiber-väv. Takskivor vitmålade. Mönstrad linoleummatta i skolsal, plastmatta i kapprum och våtutrymmen med uppvikt sockel.

MILJÖ

VENTILATION
Ventilation via enhetsaggregat, dimensionerat för 30 personer placerat i klass-/allrum. Aggregatet har inbyggda filter för till- och frånluft och värmeväxlare. Övriga rum har kanaliserad till- och frånluft.

UPPVÄRMNING
Uppvärmning sker med skyddsjordade elradiatorer som regleras via inbyggd elektronisk termostat. Skyddsgaller framför radiatorer.
Förskola: därutöver golvvärme i större del av allrum och lekrum.

Utförande med vattenburen värme: Uppvärmning med termostatstyrda vattenradiatorer via synligt förlagda värmeledningar. Som standard levereras anläggningen med elpanna, vilken är förberedd för anslutning  till
solpaneler och värmepump. Systemet är också förberett för anslutning till fjärrvärme.

SOLAVSKÄRMNING
Samtliga rum är försedda med invändiga persienner.

BELYSNING
Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux med begränsat uppljus. I WC och städutrymme vanlig lysrörsarmatur alternativt glödljus. Utomhusbelysning över entrédörr tänds antingen via strömbrytare eller skymningsrelä.

AKUSTIK
Takskivor i skolsal och grupprum med ljudabsorptionsfaktor > 0,6 alfa P.

EL-INSTALLATION
Varje skolenhet elanslutes med elkabel dimensionerad för belastning anpassad till skola respektive förskola.

GRUNDLÄGGNING/SOCKELINKLÄDNAD
Grundläggning utgörs enligt objekts-specifik ritning. Grunden inklädes med glespanel.


Viisi yleisintä myyttiä moduulirakennuksista

Surullisen näköinen rakennus, jossa on puutteellinen sisäilma ja toimimaton äänieristys? Vaikka moduulirakentaminen yleistyy niin yksityisellä ...

Lue lisää

Expandian moduulit valmistetaan uudelleenkäytettäviksi

Siirtokelpoisia rakennuksia suunnitteleva ja valmistava Expandia on kasvava kiertotalousyritys. –Moduulirakennuksemme ovat täysin kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä, ...

Lue lisää

Expandian moduulikoulut väistötilaratkaisuna

Tarve siirtää toiminta väistötiloihin saattaa ilmetä akuutisti esimerkiksi rakennusprojektin myöhästyessä, tai rakennuksen äkillisen kunnostustarpeen ilmetessä. ...

Lue lisää

Oppilaat ja opettajat viihtyvät moduulikoulussa Suomussalmella

Suomussalmella on opiskeltu moduulikoulussa jo vajaan parin vuoden ajan. Ruukinkankaan koulun apulaisrehtori sanoo, että Expandian ...

Lue lisää

Rovaniemelle kohosi moduulitoimisto

Toteutimme Rovaniemen kaupungille 52 moduulielementin muodostaman kaksikerroksisen toimistorakennuksen. Mäntyvaarantiellä sijaitseva rakennus sisältää yhteensä 66 toimistohuonetta, ...

Lue lisää